A Tatán 26 éve működő, közművelődési, kulturális, közösségépítő, az élethosszig tartó tanulást lehetővé tevő, kompetencia-fejlesztő tevékenységeket végző Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság kezdeményezésére hamarosan megalakul városunkban a Közművelődési Kerekasztal. Az együttműködésre irányuló, újszerű javaslat alapját a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) képezi. A Közművelődési Kerekasztal a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma lehet.

Dr. Horváth József, Tatai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felhívást tett közzé azon közművelődési tevékenységet folytató civil szervezetek és közművelődést támogató gazdasági vállalkozások számára, melyek (bejegyzett székhellyel) városunkban működnek, jogi személyiséggel rendelkeznek, és csatlakoznának a Közművelődési Kerekasztalhoz. A csatlakozási szándékot a jegyző úrnál (2890 Tata, Kossuth tér 1.) kérjük jelezni a szervezet erre vonatkozó határozatának egyidejű megküldésével.

A csatlakozással kapcsolatos információk itt olvashatóak: https://tata.hu/22030/felhivas_csatlakozas_a_helyi_kozmuvelodesi_kerekasztalhoz

Domai János